Vận tải đường sông, sà lan

Chuyên cung cấp giải pháp về vận tải đường sông, giao nhận hàng trọn gói từ cầu cảng, tàu biển đến kho hàng, nhà máy và ngược lại.

WELCOME TO TRE LOGISTICS!

Tre Logistics được vận hành và quản lý bởi nhiều chuyên gia với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường sông, đường biển tại tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Chúng tôi tập trung chuyên môn sâu vào các giải pháp tối ưu trong vận tải hàng hóa bằng sà lan, đường sông để tối ưu chi phí cho cho khách hàng.

Projects Done
Clients
Barge
People in Team

Dịch vụ

Vận tải trọn gói hàng hóa cho khách hàng bằng sà lan đường sông. Vận chuyển hàng từ tàu biển tại khu neo, cảng biển đi về kho, bãi của khách hàng, cung cấp trọn gói dịch vụ giao nhận hàng hóa đảm bảo thấp nhất tỉ lệ hao hụt cho phép.

Tin tức

FAQ

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

What makes us special?

Over 42,000 dedicated employees, working in 17 regional clusters around the globe, deliver operational excellence.

Packaging
and Storage
Warehousing
service
Ground
Transport
Logistic
Services

Request a Free Quote