Vận chuyển hàng tole lạnh xuất khẩu tại Cụm cảng biển Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu

Posted by TreLogistics Hue

Đại dịch Covid-19 có tác động mạnh mẽ tới các nền kinh tế và đời sống xã hội của cả thế giới, làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có hoạt động logistics.

Tre Logistics cũng không phải ngoại lệ. Vẫn tập trung làm theo chỉ đạo của chính phủ về phòng dịch và tiếp tục duy trì hoạt động của đội ngũ sà lan, vận chuyển hàng tole lạnh, sắt thép tại khu vực tp. Hồ Chí Minh đi Long An, Từ khu vực Cảng nước sâu Phú Mỹ, Cái Mép về Hồ Chí Minh