26
Th11
Vận tải hàng hóa bằng sà lan

Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa: Than, sắt thép, clinker, thạch cao, thiết bị… bằng sà lan, tàu sông tại các tỉnh thành khu vực phía nam

25
Th11
Vận tải, giao nhận hàng hóa trọn gói

Cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm toàn bộ chu trình: vận tải bằng sà lan, vận tải bằng xe tải, xếp dỡ tại các đầu bến, tối ưu giảm thiểu hao hụt hàng hóa.